Het Nieuwe Draaien!

Het Nieuwe Draaien!

BMWT-directeur Jan Hommes reikte op donderdag 24 maart samen met voorzitter van machinistenvereniging HZC René van der Steen de eerste certificaten voor Het Nieuwe Draaien uit aan 19 BMWT-leden en opleidingsinstituten. Hiermee zijn zij erkend trainbedrijf Het Nieuwe Draaien geworden. Tevens ontvingen 43 trainers het certificaat erkend trainer Het Nieuwe Draaien. Namens Werklust Holland B.V. ontving Helmich Waaijenberg het certificaat.

Het Nieuwe Draaien is sinds september 2015 is opgenomen in de maatregellijst van de CO2-Prestatieladder.

In maart 2015 namen BMWT-leden tijdens een kennisdag het besluit om Het Nieuwe Draaien serieus aandacht te geven. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het BMWT-certificaat voor opleidingen en trainers in Het Nieuwe Draaien. Met de introductie van het certificaat biedt BMWT haar leden de mogelijkheid om toegevoegde waarde te leveren aan klanten die met de CO2-Prestatieladder werken.

 

Richtlijn Het Nieuwe Draaien
De basis van het certificaat ligt in de Richtlijn Het Nieuwe Draaien waarin BMWT de kwalificatiecriteria heeft vastgelegd voor erkenning, waaronder criteria voor de inhoud van een opleiding Het Nieuwe Draaien, de kwalificaties van een trainer en de eindtoets Het Nieuwe Draaien. De 19 organisaties die op 24 maart een certificaat Het Nieuwe Draaien in ontvangst mochten nemen, hebben in een audit aangetoond dat hun opleiding en eindtoets Het Nieuwe Draaien voldoende worden uitgevoerd conform de Richtlijn Het Nieuwe Draaien. Ook hebben ze aangetoond dat hun trainers beschikken over de juiste kwalificaties om brandstofbesparend werken te stimuleren onder machinisten van mobiele werktuigen.

 

Het Nieuwe Draaien
Het Nieuwe Draaien is een efficiënte werkstijl op bouw- en grondverzetmachines. De werkstijl is te vergelijken met Het Nieuwe Rijden voor auto’s en vrachtwagens. Door slimmer om te gaan met een bouwmachine, kan een machinist gemiddeld 10 procent besparen op het brandstofverbruik.

 

Behoefte in de markt
BMWT-leden zien een behoefte in de markt om zich te onderscheiden met een certificaat Het Nieuwe Draaien. Bouwbedrijven willen met de CO2-Prestatieladder laten zien dat zij hun CO2-uitstoot in kaart brengen en verminderen. Een gecertificeerde opleiding Het Nieuwe Draaien draagt hier aan bij.